جهت تشویق و ترغیب کشاورزان و دامداران در راستای افزایش کمی و کیفی محصولات و تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی در مورخ 99/12/06 در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، جلسه ای با حضور نماینده محترم ولایت فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان و معاون فرماندار و مدیریت محترم  جهاد کشاورزی شهرستان و روسای ادارات و جمعی از کشاورزان و تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی برگزار شد و در ابتدا مدیریت محترم ضمن خوش آمدگویی به میهمانان عزیز، گزارشی از فعالیت های جهاد کشاورزی شهرستان ارائه دادند و پس از سخنان نماینده محترم ولایت فقیه در سازمان از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان در سال 98 تجلیل و قدردانی گردید.