صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی شهرستان درمیان با اخذ  تسهیلات ارزان قیمت، تحت حمایت و نظارت بنیاد علوی، طرح ارتقای  صنایع دستی با تکیه بر هنر سوزن دوزی بلوچی را از اذر ماه سال جاری اغاز کرده است. در این پروژه آموزش و کارآفرینی، ارتقا کیفیت تولیدات بومی و ادغام هنر سنتی با مدرن هدف گرفته شده است. بانوان صندوق خرد زنان روستای ماه بانو بدلیل دارا بودن هنرسوزن دوزی در این طرح در اولویت اشتغال قرار دارند. و در ادامه از سایر سهامداران فعال و علاقمند دعوت به کار خواهد شد.