همزمان با ششمین روز از هفته جهاد کشاورزی، افتتاح و بازدید از پروژه های اجرایی حوزه فعاليت های جهاد کشاورزی و ادرات تابعه شهرستان درمیان در تاریخ 99/03/26 با حضور معاون محترم استاندار، رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی و فرماندار محترم شهرستان صورت پذیرفت. در این مراسم، گلخانه سبزی و صیفی (یعقوبی) واقع در مجتمع گلخانه ای شهرستان افتتاح شد. همچنین افتتاح طرح آبیاری کم فشار چاه امید اسدیه و پروژه آبیاری تحت فشار  مزرعه شترمرغ (اصغری)، پروژه واکسیناسیون طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل و پروژه واکسیناسیون دام سنگین بر علیه بیماری تب برفکی  شهرستان (به نمایندگی در روستای آویجان) صورت پذیرفت.