به مناسبت گرامیداشت روز جهانی زن روستایی، همایش  تسهیلگران زن روستایی با هدف توانمند سازی تسهیلگران  زن و در راستای تسهیل و زمینه سازی ارتباط و تعامل بهتر بین اعضای جوامع روستایی خصوصا بانوان روستایی با حضور بانوان تسهیلگر  و اعضای صندوق های اعتباری خرد زنان  روستایی شهرستان درمیان در محل مرکز جهاد کشاورزی  قهستان در روز پنجشنبه  98/07/25 برگزار گردید و طی آن  از دوازده مدیر عامل  صندوق اعتباری صندوق های خرد زنان با اهدای لوح سپاس و جوایزی به رسم یاد بود تقدیر بعمل آمد.