به منظور آشنایی و ارتقاء سطح مهارت و دانش کشاورزان، کارگاه آموزشی با عنوان " کشت توت فرنگی" در سالن اجتماعات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف برگزار گردید.
دراین کارگاه آموزشی جناب آقای مهندس ضابطیان از شرکت مزرعه کشاورز جهار فصل خراسان رضوی در مورد خصوصیات گیاهشناسی، روش های مختلف کشت، برآورد اقتصاد کشت توت فرنگی، مزایای استفاده از انواع کودهای دامی در بستر کشت، روش کشت اقتصادی توت فرنگی در گلدان توضیحاتی مفصلی را ارائه نمودند.
این کارگاه آموزشی با پرسش و پاسخ کشاورزان همراه بود و در پایان فیلم آموزشی از نحوه کشت توت فرنگی و گلخانه توت فرنگی پخش شد.