با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان و اداره آموزش و ترویج شهرستان آیین شکرگزاری برداشت گندم و توسعه فرهنگ زکات در محل چاه ابوذر غفاری بخش ماژان در روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 با حضور مسئولین محترم استانی و شهرستانی برگزار گردید و در پایان این مراسم از تعدادی تولید کننده و زکات دهنده گندم تجلیل شد.