با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان و شهرداری ماژان در راستای ترویـج و فرهنگ سازی پویش و کاشت نهال، کاشت نمادین نهال در بوستان لاله شهر ماژان با حضور فرماندار، بخشدار، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رییس مرکز جهاد کشاورزی ماژان، شهردار، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای عبادی بخش و تعدادی از اهالی شهر ماژان برگزار شد  وهمچنین پیگیری توزیع ٤٠٠ اصله نهال جهت کاشت توسط بهره برداران کشاورزی و نیروهای داوطلب مردمی،کاشت ۲۵ اصله نهال در قسمت ورودی مرکز جهاد کشاورزی ماژان وتوزیع و کاشت ۱٤٠٠ اصله نهال با پیگیری شهردار و رییس اداره منابع طبیعی شهرستان در سطح شهر ماژان انجام گردید.