برنامه روز مزرعه از آبخیز تا جالیز در روز سه شنبه مورخ 19بهمن1400 با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه در سازمان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعی از مدیران و مسئولین استانی و شهرستانی، در روستای بیناباد شهرستان خوسف برگزار گردید.

در این برنامه علاوه بر بازدید از طرح های آبخیزداری و کشاورزی در روستاهای بیناباد و آرک توضیحات و توصیه های فنی توسط بخش های تخصصی و تحقیقاتی، اعلام ظرفیت ها و پتانسیل های قابل اجرا از طرف سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و با توجه به بررسی صورت گرفته از وضعیت روستا توسط مدیران آب و خاک و امور فنی و مهندسی ، شیلات و امور آبزیان و امور باغبانی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان برای توسعه روستا و بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت بهره برداران  پیشنهادات لازم داده شد. در ادامه برنامه آموزش هرس، چالکود و استفاده از روغن ولک به صورت عملی ارائه شد.