با عنایت به فعالیت زنان روستای و عشایری در زمینه های اشتغال های خرد و خانگی و صنایع دستی و هنری به منظور ایجاد فضای طرح و ایده های جدید در زمینه تحول در صنایع دستی و تلفیق هنر قدیمی با رویه بازار پسندی زنان روستایی، نشست مشورتی با حضور جناب آقای احسان بخش؛ رئیس و موسس بوم بازار کشور و همکاران ایشان در روز دوشنبه مورخ 1400/05/4 ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف برگزار شد.

در این نشست صمیمی ضمن گفتگوی دوطرفه، زنان روستایی به بیان توانمندی ها و پتانسیل های منطقه خود اشاره کردند و البته از مشکلاتی در بحث فروش صنایع دستی (فرش ، گلیم، پارچه، حوله و...) و عرقیات گیاهی مطرح شد.

جناب آقای احسان بخش ضمن تشویق زنان روستایی به فعالیت گسترده در سطح روستاها، به بازار پسندی، طرح ها و ایده های نو در زمینه صنایع دستی تاکید نمودند.

زنان روستایی باید آگاه باشند در حال حاضر بازار فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی، رقابتی است. بنابراین باید به خواسته  بازار توجه کنند و آنچه مورد قبول و نظر مشتری می باشد را فراهم نموده و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند.

تا بتوانند از تلفیق هنر بومی و سنتی همراه با ایده های نو محصولات وصنایع دستی خوبی تولید نمایند و در بازار فروش برنده میدان باشند.