بازدید معاون محترم امور اقتصادی استانداری ،فرماندار محترم شهرستان، رییس انجمن پسته ایران ،معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی،مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی و هیئت همراه از نمایشگاه توانمندی های صندوق خرد زنان روستایی شهرستان بشرویه.
این نمایشگاه تا ساعت ۲۱ امشب در محل اقامتگاه اسپیدار دایر خواهد بود.