با توجه به شروع کشت پاییزه در شهرستان و لزوم آماده سازی زمین و تاثیر آن در برآیند کل تولید ، صبح امروز یکشنبه 1400/07/18 برنامه بازدید یک روزه با حضور مدیر شهرستان و بیش از 30 نفر از کارشناسان و کشاورزان از مراحل آماده سازی زمین جهت کشت غلات  و نحوه ی عملکرد دستگاه اسکریپر و در ادامه مزارع الگویی پنبه و ارزن انجام گردید. هدف از این بازدید آشنایی با ادوات جدید و مورد استفاده جهت آماده سازی زمین  و همچنین عملکرد پنبه با توجه به شیوه کاشت آن و در نهایت آشنایی با یک رقم ارزن کشت شده (رقم باستان ) در این شهرستان می باشد