پیرو هماهنگی بعمل آمده در مورخ 1400.3.19 و 1400.3.20 و با شرکت 4 نفر از  مدیران عامل و کارآفرینان موفق  صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی روستاهای سرچاه تازیان حاجی آباد و شکراب  شهرستان بیرجند  در محل سالن جلسات ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید.

 در این دوره دو روزه که به همت دفتر زنان  ترویج زنان روستایی وزارتخانه  و از طریق  وبینار با تدریس آقای پروفسور ارنستو سیرولی از مدرسین جهانی حوزه تسهیلگری و کارآفرینی روستایی و با حضور  بانوان کارآفرین و فعال حوزه روستایی 7 استان برگزار گردید حاضرین با اصول سه گانه کسب و کار و تجارب موفق تسهیلگری و کارآفرینی در حوزه شرکت های تعاونی زنان روستایی آشنا شدند و در پایان  به ابهامات و سوالات حاضرین توسط  پروفسور سیرولی  پاسخ داده شد.