1) سایت الگویی جامع تولیدی – ترویجی:یک واحد تولیدی متعلق به یک مددکار ترویجی و یا تسهیلگر روستائی و تعدادی واحد متعلق به سایر بهره برداران یک روستا که در آنها کلیه توصیه‌های فنی و یافته های تحقیقاتی و طرحهای مورد نظر جهاد کشاورزی با تجمیع منابع و امکانات، اجرا گردیده و تعمیم و توسعه می یابد.
2) کانون¬های یادگیری انتقال دانش و تجربه:یک واحد تولیدی متعلق به تولیدکننده نمونه وبرگزیده همچنین تعدادی واحد تابعی متعلق به سایر بهره برداران یک روستا یا منطقه که در آنها انتقال دانش و تجربه فرد یا واحد تولیدی نمونه به بهره برداران برای بهبود رفتار حرفه ای ایشان به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی صورت می پذیرد
3) شناسایی ،انتخاب ، معرفی وتجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی : فرآیندی است برای ارج نهادن به تلاشهاي روستائيان، ارتقاي شأن، جايگاه و اهميت حرفه ایشان و همچنین ايجاد انگيزه و رقابت سالم ميان شاغلين بخش كشاورزي در جامعه که با ارزیابی کارشناسان تخصصی تولید کننده گان برتر معرفی و طی مراسمی مورد تقدیر وتشويق قرارمی گیرند.

4) سایت های توسعه کشاورزی پایدار با راهبرد مدیریت مشارکتی سیستمی جامع تولید
(IPCM) Integrated Cycle Participatory Crop Management
در این طرح مشارکت سیستمی جوامع محلی و بهره برداران در میریت جامع توید و حفاظت از محصول به عنوان استراتژی اصلی برای تحقق امنیت و سلامت غذا و توسعه کشاورزی پایدارمورد نظر می باشد
5) سایت های ترویج و توسعه تولید محصول سالم و ارگانیک با راهبرد مدیریت تلفیقی آفات درقالب پروژه مدرسه درمزرعه کشاورزان
(FFS/IPM ) Integrated Pest Management/Farmers Field school
این طرح به عنوان استراتژی اصلی کشاورزی پایدار به شمار میرود ، مبنای اصلی فعالیتهای مدرسه در مزرعه کشاورزان تسهیلگری است که شرایط و بستر مناسب لازم را برای توانمند سازی کشاورزان و بهره بردران محلی را فراهم می کند. اساس یادگیری برای افزایش مهارت بهره بردار دراین طرح شناخت و تجزیه و تحلیل کشت بوم هاست و تولید محصول سالم و ارگانیک ،
6) طرحهای تحقیقی ترویجی: طرحي است كه درآن نتايج حاصله ازطرحهاي تحقيقاتي پايان يافته (درزمينه هاي مختلف كشاورزي) باهمكاري محقق وكارشناس ترويج درواحدهای تولیدی بهره برداران موردبررسي قرارميگيردتابدينوسيله ضمن حصول اطمينان ازتطابق وكاربرداين نتايج درشرايط زارعي توليدكننده زمينه مناسبي براي آشنايي كارشناس،مروج ومددكارترويجي بايافته هاي جديدوهمچنين آشنايي محقق بامسائل توليددرسطح مزارع كشاورزا ن فراهم شود. بديهي است كه درصورت موفقيت يافته دراين مرحله،تعميم وتوسعه آن بااستفاده ازسايرروشهاي ترويجي ادامه خواهديافت.
7) هفته انتقال یافته ها:ایامی از هفته که در آن مجموعه ای از یافته های علمی و فنی کاربردی با همکاری زیر بخش های تحقیقاتی ، ترویجی ، آموزشی و اجرا با توجه به گستردگی آن به صورت ملی ، منطقه ای و استانی در قالب کار گاه ، سخنرانی، بازدید علمی و عملی و با بکارگیری وسایل آموزشی و کمک آموزشی ارایه می شود.مراکز و پژوهشکده های تحقیقاتی ملی در سطوح ستادی و سایر مراکز تحقیقاتی در سطوح استانی از یکطرف و کشاورزان خبره و پیشرو از طرف دیگر مسئولیت تهیه یافته های تحقیقاتی و تجارب علمی و عملی خود را برای جوامع بهره برداران به عهده دارند.
8) برگزاری نمایشگاه ، جشنواره ، گردهمایی ، همایش: واز این قبیل مراسم در بخش کشاورزی که بعنوان یک برنامه آموزشی ترویجی تلقی گردد، در دستور کار این اداره می باشد
نمایشگاه: جایگاهی است که کشاورزان و بهره برداران توانمندیهای خود را با خدمات و ارایه کالابرای بازدید کنندگان به نمایش میگذارند
جشنواره:(Festival) یک روز یا دوره‌ای از جشن‌هایا آیین‌ها، مراسمی است که برگزارکنندگانش در عرصه های مختلف بخش کشاورزی، افرادی یا واحدهای تولیدی موفق را معرفی ومورد تجلیل و تمجید قرارمی دهند. سخنرانان جشنواره می‌توانند در باب موضوع جشنواره صحبت کنند با این تفاوت که مطالب باید به‌سوی معرفی و تجلیل و تمجید میل داشته باشد.

گردهمایی :
گردهمايي ،‌اجتماع کردن براي بحث و گفتگو پيرامون موضوعي که اصلا" جنبه علمي تحقيقاتي نداشته باشد . مجمعي است که برگزار کنندگانش قصد آن دارند تا موضوع مورد علاقه خود را از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار دهند. مثل حضور مسئولان انجمن هاي صنفي و تخصصي و نظاير آن لازم به ذکراست در گردهمايي سخنراني و يا مقالات تخصصي ارائه نمي گردد

همایش : نشست‌هایی که جنبه تخصصی دارد که برای بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری درباره‌ی موضوعی خاص ،حقیقت‌یابی، حل مشکل و مشاوره تشکیل می‌شود.چنین نشست‌هایی در سطح ملی یا بین‌المللی و به‌صورت دائمی یا موقت، برگزار می‌شوند.