شنبه     31/شهریور/1397 

زنان روستایی؛گل نی؛ ذکری صاحب صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی میشوند.طی بازدیدهای کارشناسان جهادکشاورزی درمیان وستادسازمان از نوارمرزی وحضور درروستاهای ذکری وگل نی شهرستان درمیان درمورخه ۹۷/۵/۲ جلسه ای باحضور زنان روستایی وشورای اسلامی روستاهای فوق وکارشناسان ستادسازمان ومدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان برگزار وفعالیت توسعه اقتصادی روستا ها به دستان زنان روستایی کلید خورد.

 بازدید مهندس علوی مقدم معاونت محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری و مهندس قوسی مدیر کل محترم امور عشایر و مدیریت محترم جهاد شهرستان و تشکل های جهاد از مناطق عشایری اسلام آباد کمنایی، بخش و مرکز ارسکبازدید تعداد ۳۲ نفر از کارشناسان و مربیان طرح تربیت مربی خراسان جنوبی در تاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ تیرماه از مجتمع گلخانه ای استان خراسان رضوی

 برگزاری دوره آموزشی بیماری های مشترک انسان ودامدر تاریخ 97/4/24 با تعداد 20 نفر کشاورز شرکت کننده در کلاس در روستای ذهاب با تدریس استاد محترم دکترشریفی ازاداره دامپزشکی 

 بازدید امروز188
بازدید دیروز180
بازدید هفته1277
بازدید کل32733