برگزاری کارگروه استانی ترویج فرهنگ تولید ومصرف  محصول سالم واستاندارد باتاکیدبرتوان افزایی جوامع محلی - زنان روستایی
جلسه  کارگروه  استانی محصول سالم به استناد دعوتنامه شماره 72748 مورخ 98/3/6 در محل سالن جلسات مدیریت هماهنگی ترویج با حضور مدیر محترم هماهنگی ترویج، معاون محترم مدیریت هماهنگی ترویج، رئیس اداره استاندارد شهرستان بیرجند، مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره محیط زیست و سلامت غذا درسازمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و کارشناسان تخصصی طرح در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و کارشناس مسئول قرنطینه مدیریت حفظ نباتات و کارشناس مدیریت باغبانی برگزار گردید. در این جلسه کارشناس مسئول زنان روستائی وعشایری گزارش مصور محصول سالم و نحوه عملیاتی نمودن طرح در استان  و روستاهای هدف و شیوه نامه اجرایی طرح را به طور کامل ارائه و درادامه جلسه مدعوین پیشنهادات خود مبنی بر نوع محصول و شهرستان مورد نظر و راهکارهایی جهت تسریع روند اجرای طرح را ارائه نمودند.جلسه شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با حضور نماینده محترم ولی وفقیه و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و معاونین محترم در روز یک شنبه مورخ 98/3/13 در محل دفتر ریاست سازمان برگزار گردید و توسط مدیر محترم هماهنگی  ترویج کشاورزی سازمان گزارشی جامع از اقدامات و فعالیت های آن مدیریت ارائه شد.

  به همت مرکز جهاد کشاورزی آبیز و همکاری ترویج شهرستان زیرکوه اولین جلسه ی توجیهی ایجاد صندوق خرد  زنان روستایی  در  تاریخ 98/02/7 درروستای نوده برگزار شد و اهداف و مزایای صندوق تشریح گردید. در پایان جلسه با جمع بندی نظرات موافقین و مخالفین  تاسیس صندوق خرد در روستا  تصویب شد. که در تاریخ 98/03/1  انتخابات هیئت مدیره صندوق جدید  تاسیس روستای نوده با حضور 30 نفر از اعضای صندوق  برگزار گردید و اعضای  هیئت مدیره با رای اعضای صندوق انتخاب شدند.

 کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته باحضورمدرس ومروج ارشد کشور جناب آقای دکتر حکم آبادی برای باغداران و کارشناسان ازتاریخ ۶ لغایت ۹خردادماه درشهرستان های قاینات، زیرکوه، سرایان، سربیشه و خوسف برگزار گردید.

 بر اساس بازدید های انجام شده در سطح مزارع منطقه و انتخاب مزرعه مذکور  و پس از برنامه ریزی صورت گرفته و با هماهنگی مدیریت ترویج سازمان، کارشناسان مرکز، صبح روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 در محل مزرعه گندم آقای اصغر میرزا قلی واقع در موتور پمپ رضوان روستای چاهنو شهرستان فردوس حاضر و با همکاری مسوول زراعت شهرستان و با نظارت همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان به عنوان ناظران معین، کیل گیری مزرعه انجام گرفت.

هدف از اینکار برآورد میزان برداشت بالای مزارع گندم  به کشاورزان و ترغیب آنان برای مدیریت هرچه بهتر منابع و افزایش تولید محصول در واحد سطح و در نتیجه خود کفایی در تولید گندم می باشد.

 بازدید امروز409
بازدید دیروز161
بازدید هفته409
بازدید کل73797