به همت مرکز جهاد کشاورزی آبیز و همکاری بخشداری محترم شاسکوه جلسه ای در خصوص راه انداری بومبازار در روستای میرآباد با حضور دهیاران محترم بخش شاسکوه ، فرمانده بسیج بخش و مدیر عامل صندوق خرد زنان روستایی میرآباد مورخه 98/03/21 در محل بخشداری برگزار شد. سرپرست مرکز جهاد کشاورزی آبیز  گفتت هدف اصلی از راه اندازی بومبازار توانمندی اقتصادی روستاها و ایجاد فضای رقابتی برای فروش محصولات تولیدی روستاییان است. از دهیاران خواسته شد مشارکت لازم درراه اندازی بومبازار در روستای میرآباد و فروش محصولات تولیدی روستا ها  داشته باشند.

 برگزاری روز مزرعه غلات در مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در اولین روز مراسم روز مزرعه با موضوع معرفی ارقام معرفی شده گندم و جو سازگار با شرایط منطقه و بررسی آفات و بیماریهای غلات، با حضور جمعی از مسئولین و مدیران و کارشناسان و محققین بخش کشاورزی و کشاورزان پیشرو استان در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه برگزار گردید که شامل بازدید از طرح های پژوهشی و مزارع تکثیری غلات به همراه سخنرانی های مربوطه بود.

ضمنا
پس از بازدید از مزارع پژوهشی غلات و گلرنگ، مدعوین از بخش تحقیقات کنترل و گواهی بذر بازدید نموده و ریاست بخش با ارائه توضیحاتی اهداف و وظایف و پتانسیل های بخش را برای بازدید کنندگان تشریح و در خصوص سابقه پیشین جمع آوری توده های محلی پنبه استان توسط بانک ژن مرکز و در روند آن خالص سازی توده پنبه مله که توسط بانک ژن مرکز و با نظارت بخش کنترل و گواهی بذر انجام می گیرد، مطالبی جهت اطلاع حاصرین ارائه شد. 

 

 با توجه به تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستای  مهوید  و توافق نظر اعضا برای برگزاری جلسات ماهانه در 30 هر ماه اولین جلسه ماهانه صندوق در تاریخ مقرر و با استقبال خوب اعضا برگزار شد و پس از جمع اوری پس انداز ضمن اموزش حسابداری لوازم مورد نیاز به ارکان صندوق تحویل گردید و نحوه تکمیل دفاتر به صورت کامل آموزش داده شد.

 

 با توجه به تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستای مهوید و توافق نظر اعضا برای برگزاری جلسات ماهانه در 29 هر ماه اولین جلسه ماهانه صندوق در تاریخ مقرر و با استقبال خوب اعضا برگزار شد و پس از جمع اوری پس انداز ضمن اموزش حسابداری لوازم مورد نیاز به ارکان صندوق تحویل گردید و نحوه تکمیل دفاتر به صورت کامل آموزش داده شد.

 برگزاری کارگروه استانی ترویج فرهنگ تولید ومصرف  محصول سالم واستاندارد باتاکیدبرتوان افزایی جوامع محلی - زنان روستایی
جلسه  کارگروه  استانی محصول سالم به استناد دعوتنامه شماره 72748 مورخ 98/3/6 در محل سالن جلسات مدیریت هماهنگی ترویج با حضور مدیر محترم هماهنگی ترویج، معاون محترم مدیریت هماهنگی ترویج، رئیس اداره استاندارد شهرستان بیرجند، مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره محیط زیست و سلامت غذا درسازمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و کارشناسان تخصصی طرح در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف و کارشناس مسئول قرنطینه مدیریت حفظ نباتات و کارشناس مدیریت باغبانی برگزار گردید. در این جلسه کارشناس مسئول زنان روستائی وعشایری گزارش مصور محصول سالم و نحوه عملیاتی نمودن طرح در استان  و روستاهای هدف و شیوه نامه اجرایی طرح را به طور کامل ارائه و درادامه جلسه مدعوین پیشنهادات خود مبنی بر نوع محصول و شهرستان مورد نظر و راهکارهایی جهت تسریع روند اجرای طرح را ارائه نمودند.بازدید امروز397
بازدید دیروز161
بازدید هفته397
بازدید کل73785