چهارشنبه     29/اسفند/1397 

در راستای حمایت از کاشت و ترویج گیاهان دارویی اداره ترویج شهرستان دومین دوره آشنایی و کاشت گل محمدی بدون خار را روز سه شنبه 97/12/07 با حضور کشاورزان و علاقمندان به کاشت گیاهان دارویی برگزار کرد. در این دوره بهره برداران  با گونه بدون خار گل محمدی رقم قاضی جهان دکتر عبدی آشنا شدند و اصول کاشت، داشت ، نیازهای تغذیه¬ای و روشهای پرورش این رقم برای کشاورزان تشریح گردید و مزیت ها و برتری های این رقم نسبت به سایر گونه های گل محمدی و  برداشت راحت و کم هزینه آن مطرح شد.

  به همت مرکز جهاد کشاورزی زهان کلاس آموزشی تغذیه باغات پسته و زرشک و سم پاشی زمستانه روز چهارشنبه مورخ 97/12/08 بعد از نماز مغرب و عشاء برای کشاورزان روستای افین برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور حدود 28نفر  از کشاورزان  با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت کشاورزان و آشنایی با شیوه صحیح تغذیه باغات پسته و زرشک و سم پاشی زمستانه برگزار شد، کارشناس ترویج مرکز ، باغداران را با انواع کودهای مورد نیاز پسته و زرشک زمان، محل و نحوه مناسب کود دهی آشنا نمود. در پایان فیلم و بروشورهای ترویجی مربوط به مطالب ارائه شده در بین کشاورزان توزیع گردید .

 به منظور بررسی طرح ها و پروژه های مشترک مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در تاریخ 97/12/14 جلسه ای با حضور نماینده محترم مدیریت حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی و ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و معاونین محترم و محققان معین و روسای ادارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برگزار گردید و در خصوص نحوه تعامل بیشتر و اجرای مطلوب طرح ها تبادل نظر گردید. 

 

 بازدید امروز73
بازدید دیروز170
بازدید هفته372
بازدید کل60741