یکشنبه     28/بهمن/1397 

در تاریخ 97/8/10  کیل گیری محصول زعفران از مزرعه آقای حمید قاسمی در روستای نوغاب پسکوه شهرستان قاین کاندید نمونه ملی در سطح یک هکتار با حضور کارشناسان اعزامی از سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و همچنین کارشناسان مرکز تحقیقات، مدیریت هماهنگی ترویج سازمان وکارشناسان ترویج و باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاین انجام گرفت.پیرو هماهنگی مسئول محترم مرکز جهاد کشاورزی شاخنات در مورخ 97/8/13 کیل گیری محصول زرشک از باغ خانم طاهره ملکی در روستای مهموئی با حضور کارشناسان ستادی سازمان با هدف انتخاب تولید کننده برتر در سال 97 انجام شددر راستای انتخاب تولید کننده برتراستانی انار جهت رعایت عدالت در معرفی باغدار نمونه،  پس از اطلاع رسانی به انار کاران به شورای اسلامی کلیه روستاهای انار خیز  و کارشناسان پهنه شهرستان ونصب اطلاعیه ها در محل مساجد، در نهایت از بین افراد متقاضی 11 نفر انتخاب شدند و کمیته ای متشکل از روسای ادارات باغبانی، اداره ترویج و رئیس مرکز و کارشناسان مرکز باغستان تشکیل و پس از مراجعه به باغ ها و برآورد عملکرد ودر نظر گرفتن سایر شرایط،  در نهایت باغ آقای سید محمود سید محمدی برای کیل گیری انتخاب و  به مدیریت ترویج و باغبانی استان اعلام و سپس نسبت به کیل گیری با حضور مدیر شهرستان فردوس انجام شد.د ر راستای انتخاب تولید کننده برترملی سال 96-97 از مورخ 97/8/1 لغایت 97/8/5 جلسات ارزیابی نهایی کاندیداهای مورد نظر با حضور کارشناسان ستادی وزارت و ستاد سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند برگزار گردید.در طی این مدت از محل فعالیت آقای هادی موهبتی کاندیدای تولید کننده برتر ملی گل رز،آقای علی عسکری کاندیدای مدیر عامل نمونه ملی اتحادیه مرغداران و آقای مهدی میرزایی کاندیدای مدیر عامل نمونه شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی بازدید و ارزیابی به عمل آمد.

 بازدید امروز55
بازدید دیروز141
بازدید هفته834
بازدید کل55765