یکشنبه     28/بهمن/1397 

ترویج فرهنگ تغذیه سالم در بین زنان روستایی و عشایری ، ترویج تولید در باغچه های خانگی با موضوع سبزی و صیفی و تولید مرغ و تخم مرغ خانگی در بین زنان روستایی و عشایری، ارائه مشاوره های لازم در جهت ترویج الگوی غذایی سالم
برگزاری  کارگروه استانی بهبود وآموزش ترویج  تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی وعشایری درروز سه شنبه  مورخه 97/08/15  باحضور معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی،  معاون فنی ومدیریت شبکه ارتقاء وسلامت ورئیس گروه تغذیه وکارشناس برنامه های تغذیه معاونت بهداشت ودرمان ، معاون مدیریت هماهنگی ترویج ، معاون مدیریت حفظ نباتات وکارشناس مسئول زنان روستایی وعشایری سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار گردیدبه منظور ارزیابی مناطق آلوده به بیماری و حصول مشخصات جغرافیایی آن و جهت ثبت در سامانه ی جامع پایش عوامل خسارت زای گیاهی، در تاریخ 97/08/23 از مزارع و کانونهای اصلی آلوده به بیماری زنگ جارویی زرشک  شهرستان درمیان توسط خانم دکتر اسدی از دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور و خانم مهندس امینی نسب معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان بازدید بعمل آمد. همچنین با عنایت به اهمیت استفاده از ابزارهای نوین در  پیش آگاهی عوامل خسارت زای گیاهی، دستگاه دیتالاگر مستقر در مرکز جهاد کشاورزی قهستان و گزارشات مربوط به دستگاه مورد بررسی قرار گرفت.سرکار خانم دکتر اسدی از دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور به همراه کارشناسان محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ، مدیریت شهرستان زیرکوه و مرکز جهاد کشاورزی زهان روز سه شنبه 97/08/22  از کانون های آلوده به بیماری زنگ زرشک بخش زهان شهرستان زیرکوه بازدید به عمل آوردند . در این بازدید ضمن شناسایی کانون های اصلی آلوده به بیماری زنگ جارویی زرشک و ثبت نقاط آلوده در روستاهای باغستان و شیرخند ، مقرر گردید مختصات سایر نقاط آلوده جهت ثبت در سامانه جامع پایش عوامل خسارت زای گیاهی به مدیریت حفظ نباتات سازمان ارسال گردد . 

 با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان و اداره فن آوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاوررزی، کارگاه آموزشی توجیهی کشاورزی حفاظتی  روزدو شنبه 97/8/7 ، ویژه کارشناسان و کشاورزان مرتبط و تاثیر گذار در امور کشاورزی حفاظتی برگزار گردید. این کارگاه با حضور  80 نفر با هدف آموزش اصول کشاورزی حفاظتی و انتقال تجربیات  برگزارگردید. در این جلسه  مدیران شهرستان های  سرایان و بشرویه  گزارشی از وضعیت کشاورزی حفاظتی و نتیجه اقدامات انجام شده و اثر گذاری آن  را بیان نمودند.  سپس آقای مهندس رنجی دبیر کمیته کشاورزی حفاظتی استان از نقش کلیدی  کشاورزی حفاظتی به عنوان راهی برای پایدارسازی تولید، مواردی را بیان نمودند. در راستای همین موضوع آقای مهندس غوث نویسنده کتاب "عناب میوه فراموش شده "در خصوص هرس عناب و سایر درختان به عنوان راهکار مقابله با خشکسالی مطالبی را ارایه نمودند.بازدید امروز56
بازدید دیروز141
بازدید هفته835
بازدید کل55766