یکشنبه     28/بهمن/1397 

 در راستای شناسایی و معرفی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته فنی انتخاب بهره برداران نمونه کشور ، آقای علی اصغر میرزای قلی به عنوان کاندید نمونه ملی در رشته مشارکت در بهره برداری از سازه های آبیاری و زه کشی و آقای علی جانی میرزای قلی به عنوان کاندید نمونه ملی  در رشته آبیاری  کم فشار معرفی شدند لذا به منظور بازدید میدانی  از فعالیتهای نامبردگان و انتخاب عادلانه، آقای دکتر قاسمی و آقای مهندس غفاری از وزراتخانه و آقای مهندی مودی و مهندس محمدی از سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در تاریخ 8/9/97 در شهرستان حضور یافتند تا با بررسی میدانی و پرسش و پاسخ با دو نفر کاندید نمونه ملی  نسبت به انتخاب عادلانه کشاوورز نمونه ملی اقدام نمایند.

  

  سومین همایش آموزشی مدیریت باغات پسته به مدت دو روز با حضور 215 نفر از پسته کاران شهرستان فردوس در تاریخ های 13 و 14 آذرماه با حضور آقای دکتر حکم آبادی با موضوع مدیریت باغات پسته و مدیریت شوری و اقای دکتر بصیرت از مرکز تحقیقات پسته کشور با موضوع آفات و بیماریهای پسته به مدت دو روز برگزار شد و پسته کاران شهرستان  با آخرین یافته های نوین تحقیقاتی اشنا شدند 

 

  

 

 بازدید امروز59
بازدید دیروز141
بازدید هفته838
بازدید کل55769