گردهمایی مجازی روسای ادارات آموزش و ترویج شهرستان و پرسنل مراکز جهاد کشاورزی در تاریخ بیست ویکم تیرماه 1400 به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور سرکارخانم شیبانی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ، معاون و روسای ادارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان و همچنین روسای ادارات آموزش و ترویج شهرستان و پرسنل مراکز جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد. سرکار خانم شیبانی ابراز داشتند یکی از دلایل برگزاری این گردهمائی، تبیین برنامه‌های آموزشی ترویجی سالجاری در مراکز جهادکشاورزی و ایجاد ارتباط مستقیم روسای مراکز جهادکشاورزی دهستان و روسای ادارات آموزش و ترویج شهرستان با مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان و روسای ادارات ستادی مدیریت هماهنگی ترویجی پرداختند.
روسای محترم ادارات ستادی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ، در این گردهمایی به ارائه برنامه های آموزشی ترویجی در سطح مراکز جهادکشاورزی دهستان پرداختند.
در ادامه تعدادی از رؤسای مراکز جهاد کشاورزی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص اجرای فعالیت های ترویجی-آموزشی و مشکلات مراکز جهادکشاورزی دهستان پرداختند.