نشست مسئولین هماهنگی امور مشمولین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با سربازان امریه جهاد کشاورزی مورخه 97/3/27