کارگاه آموزشي مدیریت تغذيه در گلخانه با حضور جمعی از گلخانه داران و در شهرستان ها بصورت ويدئو کنفرانس در تاریخ 97//3/3 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید. در این کارگاه ضمن تبادل اطلاعات، جدیدترین متد تغذیه در گلخانه ها تدریس گردید.