طی مراسمی با حضور ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت و همزمان  با ایام الله دهه فجبر از 32 استودیو کشاورز  در سرارسر کشور رونمایی شد . به همین مناسبت مراسمی در محل استانداری خراسان جنوبی و با حضور استاندار محترم ،  ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولیبن استانی برگزار شد. در این مراسم دست اندرکاران راه اندازی استودیو کشاورز خراسان جنوبی خانم دکتر ملایی رییس اداره رسانه های آموزشی  مدیریت ترویج و اقای مهندس قاسمی کارشناس اداره رسانه ها از سوی استاندار محترم مورد تقدیر قرار گرفتند . لازم به ذکر است که استودیو کشاورز خراسان جنوبی در میان 32 استودیو راه اندازی شده مقام اول را کسب کرده و از سوی وزارت جهاد کشاورزی مورد تقدیر قرار گرفته است.