با عنایت به اجرای طرح ترویج فرهنگ تولید ومصرف محصول گواهی شده واستانداردبا تاکید بر توان افزایی جوامع محلی برای اولین بار در حوزه زنان روستایی وبا همکاری وتعامل مدیریت هماهنگی ترویج واداره کل استاندارد استان خراسان جنوبی واداره ترویج شهرستان نهبندان وتولیدات گیاهی شهرستان خانم مریم حیدری تنها از روستای چاهداشی موفق به اخذ نشان استاندار برای محصول زیتون شد.
فرماندار شهرستان نهبندان درمورخ 99/10/7 در بازدید از مزرعه زیتون خانم حیدری تنها، اظهار نمود: شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی رتبه اول محصول زیتون را دارا میباشد و سهم شهرستان نهبندان قریب به ۳۳۰ هکتار می باشد.وی گفت: خانم حیدری تنها در سال جاری موفق به کسب اولین گواهینامه در بخش کیفیت سازی تولید زیتون شده که این امر بسیار حائز اهمیت می باشد تا با روش های اصلاح الگوی کشتی که انجام می دهیم، بتوانیم تولید و کیفیت محصول زیتون را ارتقاء دهیم و این اتفاق در شهرستان نهبندان اتفاق افتاده است.
فرماندار نهبندان در پایان عنوان کرد: همه کشاورزان و باغدارانی که در این حوزه فعالیت می کنند با استفاده از روش های تولید و با استفاده از الگوهای جدید، به فعالیت خود ادامه دهند تا محصول با کیفیت در سطح شهرستان نهبندان تولید و بتوانند محصول خود را در سایر نقاط کشور به فروش برسانند.
لازم به توضیح می باشد که این مزرعه به مساحت یک هکتار تحت کشت محصول زیتون می باشد. ودراستان خراسان جنوبی از سال 97 تا کنون 8گواهینامه استاندارد تشویقی برای محصولات زنان روستایی با همکاری اداره کل استاندارد استان صادر گردیده و8 پرونده دیگر در کمیته علائم اداره کل استاندارد روال اخذ راطی می کند.