برگزاری کارگاه کشاورزی حفاظتی و جلوگیری از گرد و غبار با اجرای کشت مستقیم در کانون های گرد و غبار و تنظیم دستگاه کشت مستقیم مورخ 99/8/8 با حضور بهره برداران بخش درح برگزار گردید. مدرس این دوره آقای مهندس مروتی رئیس مرکز جهاد کشاورزی درح بودند که در خصوص مزایای کشت مستقیم و نحوه تنظیم دستگاه اشاره نمودند. لازم به ذکر است این دستگاه، دومین دستگاه کشت مستقیم هست که توسط بهره برداران درح خریداری گردید و این استقبال کشاورزان به دلایل ذیل می باشد:
1- تلاش ها و پیگیری ها مستمر مسئول مرکز جهاد درح
2- برگزاری کارگاه آموزشی در مرکز درح با همکاری آقای مهندس رنجی رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی استان، خانم مهندس اسدپور کارشناس زراعت استان، اداره ترویج، مکانیزاسیون و زراعت شهرستان در بخش درح مرکز درح برگزار گردید.
3- برگزاری روز مزرعه توسط مرکز جهاد کشاورزی درح با همکاری اداره ترویج و مکانیزاسیون شهرستان
نتیجا تاثیر بسیار مطلوب نیاز به ترویج وآموزش کشاورزی در بازخورد این کارگاه ها مشخص می گردد.