به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، در چهارمین روز از شهریورماه سال جاری دوره آموزشی تغذیه زرشک با هدف ارائه نکات فنی کاشت، داشت و برداشت و با تاکید برتغذیه زرشک به بهره برداران در حسینیه روستای بشکز و با رعایت نکات بهداشتی برگزار شد. همزمان با این کارگاه آموزشی، رزمایش خدمت رسانی بسیج سازندگی نیز  با حضور ادارات مختلف شهرستان ازجمله نمایندگی اصناف، منابع طبیعی و دامپزشکی و... برگزارگردید.