جلسه کمیته فنی انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر استان در روز سه شنبه مورخ 99/3/27 با حضور اعضاء محترم راس ساعت 9 در محل سالن جلسات سازمان با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری برگزار گرديد.در ابتدا مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی ضمن عرض خیر مقدم در مورد وضعیت نمونه های ملی و استانی  در سال 1398 توضیحاتی را ارائه نمودند و در ادامه رئیس اداره ترویج وتشکل ها ضمن تشکر از زحمات کلیه اعضا محترم و همچنین همکاران شهرستان ها در انتخاب نمونه های استانی و ملی در سال 1398قدردانی نمود و توضیحات خود را در رابطه با تغییر فرم ها در سال 99 و همچنین چگونگی تکمیل و ارسال پرونده ها بیان نمود. سپس هر یک از اعضا مباحث مربوط به بخش اجرایی خود را در زمینه رشته های ملی و استانی بیان نمودند و در نهایت جلسه پس از تصویب موارد اعلام شده در ساعت 10  با ذکر صلوات پایان پذیرفت.