به همت  مرکز جهاد کشاورزی آبیز و همکاری اداره دامپزشکی شهرستان زیرکوه مورخه 98/10/17 کلاس آموزشی – ترویجی بیماری های مشترک بین انسان و دام در روستای فندخت  برگزارگردید. این کلاس آموزشی که با حضور 24 نفر ازدامداران در محل مسجد روستا با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی دامداران در خصوص نحوه انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام ومقابله با هرگونه خسارت احتمالی و ارتقاء سلامت جامعه برگزار شد. در پایان جلسه دکتر سنجری مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به این بیماری ها را رعایت مسائل بهداشتی بر  شمردند و جوشاندن شیر خام قبل از مصرف و عدم استفاده از گوشت گرم و تازه بلافاصله پس از ذبح دام تاکید نمودند.