به همت مرکز جهاد کشاورزی زهان در روز پنج شنبه 98/8/9 جلسه ای به منظور احداث بارگاه زرشک با حضور جناب آقای مهندس اکبری مدیر محترم شرکت شهرک های کشاورزی استان، جناب آقای مهندس درویشی، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه، اعضای محترم شوراهای اسلامی و کشاورزان پیشرو زهان و افین برگزار گردید. در این جلسه آقای مهندس اکبری در خصوص تفاهم نامه بین شرکت شهرک های کشاورزی و استانداری و احداث 150 هکتار بارگاه بهداشتی زرشک جهت کمک به کشاورزان منطقه، توضیحاتی بیان فرمودند و حاضرین در جلسه نیز نقطه نظرات و پیشنهاداتی ارائه نمودند. در پایان، از مکان های پیشنهادی شوراهای اسلامی زهان و افین برای احداث بارگاه زرشک، بازدید به عمل آمد.