به همت امور زنان روستایی  و عشایری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند جلسه بزرگداشت روز جهانی زن روستایی با حضور اعضای صندوق اعتبارات خرد محلی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی و بانوان ستاد سازمان برگزار گردید.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، نماینده ولی فقیه، ریاست سازمان جهاد کشاورزی، معاون فنی مرکز بهداشت و درمان  دانشگاه علوم پزشکی، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان، کارشناس بیماری های واگیر، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند، مسئول برنامه تغذیه مرکز بهداشت شهرستان ، موسس بوم بازار با حضور گرم خود موجبات دلگرمی اهالی روستا خصوصا زنان روستای شکرآب را فراهم نمودند.
سخنرانان جلسه خانم مهندس نخعی، جاح آقای سجادی، و آقای مهندس قوسی  و موسس بوم بازارو رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان بودند همچنین کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری استان که گزارش جامعی از فعالیت های توانمند سازی زنان روستایی استان ارائه نمود.
در حاشیه این جلسه نمایشگاهی از دستاوردها و تولیدات زنان روستای شکراب در قالب بوم بازار مورد بازدید شرکت کنندگان قرار گرفت .درپایان جلسه ازطرف مدیریت هماهنگی ترویج ومعاونت بهداشت ودرمان از کارشناسان برتردر طرح مشترک بهبهود تغذیه جامعه زنان روستایی وعشایری  تجلیل به عمل آمد .