جلسه صندوق های خرد با حضور اعضای اصلی صندوق روستاهای شیرگ، کبودان، فخران و سردوان برگزار شد. در این جلسه به ضرورت ایجاد کارآفرینی و اشتغال زنان روستایی در زمینه های مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع دسنی و بسته بندی محصولات به منظور افزایش درآمد و بهبود معیشت خانوار تاکید شد. مدیران عامل هر یک از صندوق ها گزارشی از فعالیت های صندوق، میزان موجودی صندوق و روند دریافت تسهیلات تاکنون، ارائه نمودند. آنها همچنین به بیان نظرات، پیشنهادات و مشکلات صندوق های حوزه عمل خود پرداختند. اعضای اصلی صندوق ها متقاضی احداث بارگاه زرشک، شرکت در نمایشگاه های کشاورزی و صنایع دستی استان به منظور عرضه مستقیم محصولات منطقه و همچنین شرکت در کارگاه های آموزشی فرآوری، بسته بندی و بازاریابی زرشک بودند. مقرر شد تا موضوع دریافت تسهیلات صندوق های خرد از صندوق کارآفرینی امید شهرستان پیگیری شود.