با توجه به ضرورت توسعه کشت گلخانه ای و اهمیت این موضوع با هماهنگی انجام شده با بهره برداران روستاهای دهستان باغستان و برون ، کلاس های آموزشی ترویجی در روستاهای برون ، فتح آیاد ، باغستان علیا ، باغستان سفلی و مهوید با حضور 100 نفر از بهره برداران و با تدریس اساتید مجرب  برگزار گردید . در این کلاس های آموزشی ترویجی بر ضرورت توسعه کشت گلخانه ای ، افزایش تولید و بهره وری ،کاهش هزینه ها  و...با احداث گلخانه تاکید گردید.