با توجه به پیگیری های استاندار محترم استان و هماهنگی های به عمل آمده  مبنی بر برگزاری همایش ملی روز روستا و عشایر به میزبانی استان در 15 مهر ماه سال جاری، جلسه هم اندیشی جهت تهیه کلیپ و برگزاری نمایشگاه توانمندی های بخش کشاورزی  استان، در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 17/6/98 در محل سالن جلسات ترویج، جلسه هم اندیشی با حضور نمایندگان ادارات کل، معاونت ها و مدیریت های ستادی سازمان تشکیل گردید و ضمن اعلام آمادگی ادارات مربوطه جهت شرکت، موارد قابل ارایه در نمایشگاه  و تهیه کلیپ توانمندی های بخش کشاورزی استان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.