درسومین  روز رزمایش بسیج کشاورزی ، جهاد خدمت  مورخه 98/03/29  دوره ای  آموزشی(مبارزه با آفات عناب، انار و پسته) ویژه کشاورزان  استند  برگزار گردید. در این دوره که  با حضور حدود 20 نفر از کشاورزان استند در محل مسجد جامع این روستا با هدف ارتقای  سطح دانش و آگاهی  کشاورزان در خصوص زمان مبارزه با آفات  برگزار شد، خانم  مهندس هزاری  با ارائه مباحثی چون  زمان مبارزه با آفات ،   استفاده صحیح  از سموم و همچنین چگونگی مصرف  عناصر اصلی  و میکرو در تغذیه باغات  مخاطبین را راهنمایی کردند.   در پایان حاضرین در جلسه سوالات  خود را مطرح و به آنها پاسخ داده شد

 

.