به مناسبت  هفته جهاد کشاورزی  نمایشگاه تولیدات و  توانمندی های  اعضای صندوق خرد زنان شهرستان زیرکوه به همت مراکز جهاد کشاورزی و اداره ترویج شهرستان  زیرکوه گشایش یافت  این نمایشگاه با عرضه محصولاتی از قبیل گلیم و فرش، عرقیات گیاهی، گیاهان دارویی، انواع خشکبار، فراورده های لبنی،و انواع صنایع دستی زنان روستایی، به مدت یک هفته جهت بازدید عموم دایر بود.