به مناسبت روز اول خرداد مصادف با 22می به عنوان روز جهانی تنوع زیستی با شعار جهانی (تنوع زیستی ما، غذای ما، سلامت ما) جلسه ای با حضور ریلست محترم سازمان، ریاست محترم اداره کل محیط زیست، مدیران کل وابسته، معاونین ومدیران ستاد سازمان و جمعی از کارشناسان مجموعه در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید. در این جلسه آقای مهندس قوسی ریاست سازمان، آقای دکتر اکبری مدیر کل محترم محیط زیست و سررکار خانم مهندس نخعی محقق بخش ذخایر توارثی مرکز تحقیقات کشاورزی استان بیان سخنرانی نمود و نکات فنی و اجرایی حفظ تنوع زیستی را یادآور شدند.