با توجه به نقش مهم و حیاتی پسته در اقتصاد شهرستان فردوس و اهمیت ارائه یافته های نوین تحقیقاتی به پسته کاران به منظور افزایش کمی و کیفی محصول پسته تولیدی و تحقق شعار رونق تولید ، مدیریت جهاد کشاورزی فردوس با دعوت از آقای دکتر تاج آبادی محقق عالی رتبه مرکز تحقیقات پسته کشور، کارگاه تخصصی پسته را در تاریخ 98/2/14 در این مدیریت برگزار کرد

این کارگاه با استقبال گسترده پسته کاران و حضور 170 نفر از پسته کاران با موفقیت برگزار گردید

ضمنا بازدید از سایت جامع الگویی  پسته و باغات پسته با حضور دکتر تاج ابادی در روز جمعه 98/2/13 برگزار گردید