همزمان با آخرین روز از هفته گرامیداشت جهاد کشاورزی و برنامه گردهمایی کارآفرینان و تسهیگران، سرکار خانم دکتر بخشی، مربی کسب و کار و مدیر عامل شرکت کارا توسعه ترویج زانیار در خصوص 9ستون اصلی یک کسب و کار توضیحاتی را ارائه دادند. نقشه راه کسب و کار، مسیری است که یک محصول یا کالا طی می کند تا بتواند بازار هدف مناسب را پیدا کند و به دست مشتری برسد و در نهایت مشتری وفادار ایجاد کند. در این کارگاه در خصوص، ارزش پیشنهادی ، کانال های ارتباطی و نحوه تعامل با مشتری و مسیرهای درآمدی و ساختار هزینه های کسب و کار در قالب مدل کسب و کار توضیحاتی به شرکت کنندگان ارایه شد. همچنین شرکت کنندگان در گروه های 6 تا 7 نفری به صورت تعاملی و مشارکتی یک محصول را انتخاب کردند و 9 ستون آن را با همکاری یکدیگر تکمیل نمودند. این کارگاه به مدت 3 ساعت و با حضور تسهیلگران پرتلاش، بانوان کارآفرین خستگی ناپذیر و کارشناسان محترم ترویج کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار گردید. همچنین در راستای حمایت از تولیدات بانوان روستایی، پذیرایی بین جلسه از آن محل تهیه گردید. زمان: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ مکان: سالن جلسات شهدای سازمان جهاد کشاورزی مخاطبین هدف: بانوان کارآفرین روستایی و تسهیلگران کسب وکار استان خراسان جنوبی