در تاریخ 27 خرداد ماه همزمان با آخرین روز از گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، گردهمایی بانوان کارآفرین و تسهیلگر کسب و کار در سالن جلسات شهدای سازمان جهاد کشاورزی از سوی مدیریت محترم هماهنگی ترویج برگزار گردید. در ابتدای جلسه رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی، جناب آقای مهندس اکبری و مدیر محترم مدیریت هماهنگی ترویج، جناب آقای مهندس مودی ضمن عرض تبریک هفته جهاد کشاورزی به همکاران و بانوان کارآفرین و تسهلیگر کسب و کار خراسان جنوبی به بررسی مسائل و دغدغه های کارآفرینان و مدیران صندوق های اعتبارات خرد پرداختند. سرکارخانم همت پور به عنوان پیشکسوت و نماینده کارافرینان و تسهیلگران حاضر در جلسه از اقدامات انجام شده جهاد کشاورزی تشکر و قدردانی کردند و درخواست داشتند که همانند گذشته مسیر حمایت از بانوان کارآفرینان ادامه یابد. همچنین خانم جوادی کارآفرین حوزه فرش در شهرستان فردوس در خصوص مسائلی که مواجه هستند مواردی را مطرح کردند. همچنین مشاور امور بانوان سرکار خانم ابراهیمی و رئیس اداره آموزش بهره برداران و مسوول محترم امور زنان روستایی ضمن تشکر از رئیس محترم سازمان جهت حضور در جمع بانوان کارآفرین استان و شنیدن مسائل و دغدغه های آنان، خلاصه ای از اقدامات انجام شده و همچنین مهمترین اولویت¬های بانوان روستایی استان را بیان کردند. همچنین رابط محترم سازمان جهاد کشاورزی در حوزه شرکت های دانش بنیان، سرکار خانم دکتر کهنسال در خصوص آشنایی با روند پذیرش طرح های نوآورانه به بانوان کارآفرینان و تسیهلگران استان صحبت هایی را عنوان کردند.