اولین جلسه توجیهی ایجاد صندوق خرد زنان روستایی در روز دوشنبه 97/12/06 در روستای بارنجگان برگزار گردید. در این جلسه نحوه ایجاد صندوق های خرد زنان، فعالیت های آنها و سایر موارد مرتبط برای علاقمندان تشریح گردید. در ابتدای جلسه نیز دوره آموزشی اصول پرورش گوسفند و تولید غذای سالم نیز برای حاضرین مطرح شد و مباحث تخصصی تغذیه و اصول پرورش و تولید مثل  گوسفند  برایشان بازگو شد. در پایان این جلسه به سوالات زنان در خصوص صندوق خرد و پرورش گوسفند پاسخ داده شد، که با استقبال ویژه بهره برداران مواجه شد و با توجه به ثبت نام تعداد 34 نفر در صندوق خرد زنان ایجاد صندوق برای زنان روستا تصویب گردید.