اولین دوره آموزشی اصول پرورش و تغذیه ماهیان گرمابی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه در روز سه شنبه 30بهمن  ماه سال جاری در محل سالن جلسات برگزار گردید. در این دوره، خصوصیات و اصول پرورش انواع ماهیان گرمابی بیان گردید، همچنین شرایط بهینه استخرهای پرورشی و نحوه صحیح تغذیه ماهیان گرمابی توسط مهندسان جره و جوهری برای علاقمندان تشریح گردید. در پایان این دوره که با استقبال ویژه بهره برداران و پرورش دهندگان ماهیان گرمابی مواجه شد، به سوالات حاضرین پاسخ داده شد و مسائل و مشکلات آنها در روند پرورش مورد بررسی قرار گرفت.