با هماهنگی اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه سرکار خانم طرازی کارآفرین کشوری در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی از صندوق های خرد زنان شاهرخت و شیرگ شهرستان زیرکوه بازدید به عمل آورده و از نزدیک با محصولات و تولیدات زنان شهرستان آشنا شدند. ایشان راههای بازاریابی و فرآوری محصولات موجود در صندوق های شهرستان را در جمع اعضای آن تشریح و نکاتی در خصوص روش های مناسب سورتینگ و بسته بندی محصولات بازگو کرده و محصولاتی که خرید تضمینی دارند را معرفی کردند. همچنین از نمایشگاه محصولات زنان شاهرخت نیز بازدید به عمل آمد.