رونمایی از سند اصلاح الگوی کشت استان خراسان جنوبی در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 1402.3.27