برگزاری مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان -1402.3.27 . این جلسه با حضوراستاندارو مسئولین محترم استانی و شهرستانی وبهره برداران بخش کشاورزی برگزار گردید دراین مراسم از مدال ، کاپ و سند الگوی کشت استان رونمایی گردید .