نشست خبری ریاست محترم سازمان همراه تولیدکنندگان برتر ملی بخش کشاورزی در خبرگزاری محترم ایرنا