روز سه شنبه 13آذر ماه کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته ، به منظور افزایش توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش و  مهارت پسته کاران شهرستان سرایان و کارشناسان مروج پهنه ، با حضور آقای دکتر حکم آبادی عضو هیئت علمی پژوهشکده و موسسه تحقیقات پسته کشور  برگزار گردید.دراین دوره آموزشی فراگیران با موضوعاتی چون دلایل پایین بودن عملکرد تولید پسته و روشهای افزایش آن، عملیات احداث اصولی باغات پسته ، اصلاح بافت وشوری خاک، انتخاب کشت ارقام مناسب پسته ، مدیریت آب، تغذیه و نحوه مبارزه با آفات وبیماریهای درخت پسته را آشنا شده و آموزش های لازم را فرا گرفتند