به همت امورزنان روستایی وعشایری  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، مشاور رییس سازمان دراموربانوان وبسیج خواهران سازمان،  کارگاه آموزشی از طریق ویدئو کنفرانس  روز سه شنبه بیست ونهم آبان ماه سال جاری ویژه مددکاران و تسهیلگران استان  وبانوان شاغل  ستاد(حلقه صالحین، به مناسبت آغاز هفته وحدت  وبسیج )برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور حدود 140نفر ازهمکاران ، مددکاران وتسهیلگران  استان با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت وسبک  زندگی اسلامی  و آشنایی با مزاج شناسی برگزار شد، سرکار خانم دکتر سمانه موهبتی  با ارایه مباحثی چون انواع مزاج شناسی ونقش آن برزندگی و.... مخاطبین را با شیوه صحیح مهارت وسبک زندگی اسلامی  آشنا نمود.