افتتاح نمایشگاه " ایده ، خانه ، فن بازار " در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند با حضور خانم دکتر خزعلی معاون محترم امور زنان ریاست جمهوری  1401.4.19

این نمایشگاه با حضور صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری ،شرکت های تعاونی زنان ، شرکت های دانش بنیان ، صندوق های حمایت بخش کشاورزی وزنان کارآفرین و توانمند سطح استان در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند به مدت یک هفته برگزار گردید.