به همت مرکز جهاد کشاورزی زهان شهرستان زیرکوه  کارگاه آموزشی توجیهی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی شیرخند روز سه شنبه 1/8/97 ، ویژه هیئت مدیره و اعضاء صندوق برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور حدود 20نفر با هدف توانمند سازی زنان روستا برگزار شد ، خانم لیلا اسداللهی کارشناس ترویج مرکز زهان مخاطبین را با انواع مهارتهای مشاغل خانگی آشنا نمود . ضمنا بر شرکت منظم در جلسات صندوق و پرداخت پس انداز ماهیانه تاکید شد . در پایان جلسه از طرح های ایجاد شده ی صندوق ( قالیبافی ، حوله بافی ، مرغ بومی و ... ) بازدید به عمل آمد.