بازدید آموزشی ترویجی از کارگاههای قالی بافی، تولید محصولات غذایی رشته پلویی و سبزیجات و کارگاه تهیه ترشیجات و مرباجات خانم های توانمند شهرستان طبس  مورخ ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه باحضور سرپرست اداره ترویج شهرستان ،  ۲۰ نفر از اعضا صندوق اعتباری خرد زنان روستایی حاجی اباد مود و ۶ نفر از زنان روستای کلاته بشگزی بخش مود شهرستان سربیشه جهت اشنایی وبهبود توانمندسازی بانوان روستایی در مشاغل خرد برگزار گردید. این بازدیدها با تعامل سایر شهرستان ها رونق میگیرد لذا از همکاری اداره ترویج شهرستان طبس بابت فعالیتهای بانوان و هماهنگی های انجام شده ، تشکر وقدردانی می گردد.