برگزاری جلسه نحوه انتخاب نمونه های ملی و استانی

در تاریخ97/7/17 جلسه ای پیرامون نحوه انتخاب نمونه های برتر ملی و استانی در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با حضور آقای مهندس مودی رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل های سازمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و روسای ادارات مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه آخرین وضعیت بروزرسانی شده فرم های انتخاب نمونه ها و جزئیات آن به سمع و نظر حضار رسید.